На 23 септември Европейската комисия предложи нов Пакт за миграцията и убежището, който да обхваща всички различни елементи, необходими за цялостен европейски подход към миграцията. Той определя подобрени и по-бързи процедури в системата за убежище и миграция и балансира принципите на справедливо споделяне на отговорността и солидарността. Това е от решаващо значение за възстановяване на доверието между държавите-членки и доверието в способността на Европейския съюз да управлява миграцията.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ