Настоящи пропуски в правните и политическите рамки

 

Документът илюстрира как в прегледаните 10 държави от ЕС има значителна разлика в качеството на законите и политиките за интеграция, засягащи лицата с хуманитарен статут. Установено е също, че правните условия за лицата с хуманитарен статут са по-неблагоприятни, отколкото за тези със статут на бежанец. Следователно лицата с предоставен  хуманитарен статут са изправени пред по-нисък стандарт за интеграция въз основа на техния статут.

 

Използвайки показателите на NIEM, документът разкрива, че държавите-членки изглежда не са склонни да приемат приобщаващи политики за дългосрочна интеграция на лицата с предоставен хуманитарен статут, които често имат много несигурен правен статут и не могат да се установят в страната.

 

Впоследствие документът препоръчва на държавите-членки на ЕС да преоценят използването на хуманитарния статут и — най-малкото — за подобряване на условията и отношението към лицата с предоставен хуманитарен статут в съответствие с тези на които е предоставен бежански статут.

 

Изданието е налично онлайн в PDF (изтегляне)

 

Научете повече за NIEM в България>>>