Представяме на вашето внимание изданието „Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“, разработено от Български съвет за бежанци и мигранти по проект финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

 

 

 

Изтеглете в PDF

 

 

 

Представените добри практики, подари дългосрочният си ефект могат да бъдат използвани като отправна точка при планиране и кандидатстване за европейски фондове и програми, достъпни на както на национално така и на европейско ниво.

 

Ръководен принцип на БСБМ при подбора на добрите практики е тяхното реализиране и прилагане да бъде от полза както за бежанците, така и за местното население.