Новини и събития

Участие в семинар по програмата на Фулбрайт-Хейс „България в контекста на миграцията и предизвикателствата пред Европейското сближаване“

Survey on the Beneficiaries of international protection in Bulgaria, settled outside Sofia

Световен ден на бежанеца

#AllInForIntegration Media Campaign

Трето заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Второ заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Участие в Консултационна среща в сферата на убежището и миграцията на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Участие в Европейски миграционен форум

Участие в Стратегическата среща на ВКБООН за 2018 г.

Интеркултурна вечер „Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики“