Новини и събития

12-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти

11-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, януари 2019

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“

Информационни карти за интеграция на бежанци

Информационна сесия в Община Брезник

10-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Изданието на БСБМ „Добри практики в интеграцията на бежанци с Европейко финансиране“ е официално представенo в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)