Новини и събития

Партньорска среща по проект Go4DiGreen – иновациите като приоритет за интеграцията на бежанците в България

Център за подкрепа на бежанци „Blue Dot“ (синя точка) бе открит в централата на Български Червен кръст

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: НОВ СРАВНИТЕЛЕН ДОКЛАД РАЗКРИВА, ЧЕ СТРАНИТЕ, ПРИЕЛИ НАЙ-МНОГО УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ, СА НАЙ-СЛАБО ПОДГОТВЕНИ

Дискусия „Пътят пред украинските бежанци в Европа и в България“ на 29 април

Микросайт с информация за бежанци от Украйна в България по въпросите за закрилата и интеграция

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – за периода януари – март 2022г.

Международна партньорска среща по проект Refu‘In- Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците

Без пътни такси, тол и винетки за хора, бягащи от войната в Украйна

Информация за собствениците на хотели относно настаняване на разселени лица от Украйна

Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна