Новини и събития

Участие във финалната фаза на проучването на нуждите на лица, търсещи или получили международна закрила в България

Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“

Среща с кмета на община Свищов

Справочник по интеграция на лицата с предоставена международна закрила, разработен от Български съвет за бежанци имигранти, е официално представен в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“ (RefuTools)

Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена закрила в България“

Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“

Платформата www.refugee-integration.bg е официално представена в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

Участие в годишната среща на Асоциацията на специалистите по комуникации в общините

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти