Новини и събития

13-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал Интеграция на бежанци в България – април 2019

Българския съвет за бежанци и мигранти участва в пета сесия на Европейския миграционен форум на 3-4 април 2019.

Национален обучителен семинар „Физическата активност и спорта като средство за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество“

12-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Общо събрание на Български съвет за бежанци и мигранти

11-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, януари 2019

Интеркултурна вечер „Визия за интеграция на бежанците в България“