Новини и събития

Микросайт с информация за бежанци от Украйна в България по въпросите за закрилата и интеграция

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – за периода януари – март 2022г.

Международна партньорска среща по проект Refu‘In- Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците

Без пътни такси, тол и винетки за хора, бягащи от войната в Украйна

Информация за собствениците на хотели относно настаняване на разселени лица от Украйна

Регистрация за временна закрила – украинските граждани и граждани на трети страни, бягащи от войната в Украйна

AIDA Национален доклад за България (2021)

Коалиционна среща „Система за интеграция на бежанците“

Бежанско право – пръв опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците