Новини и събития

#AllInForIntegration Media Campaign

Трето заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Второ заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Участие в Консултационна среща в сферата на убежището и миграцията на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021

Участие в Европейски миграционен форум

Участие в Стратегическата среща на ВКБООН за 2018 г.

Интеркултурна вечер „Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики“

Bulgarian Council on Refugees and Migrants with the partnership of Multi Kulti Collective and Center for European Refugees Migration and Ethnic Studies organize intercultural evening „The integration of migrants and refugees – innovative practices“ on February 2, 18h

Първо заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в сътрудничество с Българския съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Трудова заетост и интеграция“, който беше проведен на 15 декември 2016, 10.30 – 14.00 ч. в хотел Радисън Блу, София.