Новини и събития

Участие в Стратегическата среща на ВКБООН за 2018 г.

Интеркултурна вечер „Интеграцията на мигранти и бежанци – иновативни практики“

Bulgarian Council on Refugees and Migrants with the partnership of Multi Kulti Collective and Center for European Refugees Migration and Ethnic Studies organize intercultural evening „The integration of migrants and refugees – innovative practices“ on February 2, 18h

Първо заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в сътрудничество с Българския съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Трудова заетост и интеграция“, който беше проведен на 15 декември 2016, 10.30 – 14.00 ч. в хотел Радисън Блу, София.

ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, в сътрудничество с Българския съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Трудова заетост и интеграция“, който беше проведен на 15 декември 2016, 10.30 – 14.00 ч. в хотел Радисън Блу, София.

Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти култи колектив представихме новия си проект „Механизъм за оценка на националната интеграция“ (NIEM)

Представителството на Върховния Комисариат на ООН за бежанците и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха семинар на тема „Достъп до жилищно настаняване на лица, получили международна закрила в Република България“, който се проведе на 10 ноември 2016 г. в хотел Хилтън, зала Алеко от 9.30 до 13.30 ч

Българският съвет за бежанци и мигранти, в партньорство с Министерството на здравеопазването и с любезното съдействие и специално участие на д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, организира на 30 септември 2016 г. от 9.30 – 13.30 ч. в хотел Хилтън, ет. 1, зала Алеко, София семинар на тема „Достъп до здравни грижи и услуги за лицата, търсещи или получили международна закрила в Република България“.

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Държавната агенция за бежанците при МС, Националното сдружение на общините в Република България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират конференция на тема „Сътрудничество между държавните институции, органите на местно управление и НПО за интеграция на бежанците в Република България“.