Новини и събития

Информационна сесия в Община Брезник

10-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Изданието на БСБМ „Добри практики в интеграцията на бежанци с Европейко финансиране“ е официално представенo в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

Участие във финалната фаза на проучването на нуждите на лица, търсещи или получили международна закрила в България

Форум „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“

Среща с кмета на община Свищов

Справочник по интеграция на лицата с предоставена международна закрила, разработен от Български съвет за бежанци имигранти, е официално представен в Европейския уебсайт за интеграция (EWSI)

Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“ (RefuTools)

Информационен форум „Възможности за европейско финансиране на интеграционни дейности за лица с предоставена закрила в България“

Дискусионен форум „Как общините да познават и комуникират темата за лицата, получили международна закрила в България“