Новини и събития

Български съвет за бежанци и мигранти се присъедини към проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“

Aкадемичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ 01/2020

Покана за представяне на предложения – Спортът като инструмент за интеграция и социално включване на бежанците (издание 2020 г.)

Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration

Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти

Aнализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „KAКВИ МЕРКИ СЪЩЕСТВУВАТ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ДЪЛГОСРОЧНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ И МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПА“

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2020г.

ВАЖНО! Информационни материали за предпазване от COVID на английски, арабски, пащу, дари и фарси

Коалиционна среща „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“

Международна партньорска среща по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците – Мониторинг и подобряване на интеграцията