Новини и събития

Регионални обучения по застъпничество и за повишаване на капацитета на неправителствени организации, които подпомагат бежанци

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци

Преподаването на български език като подкрепа за интеграция на бежанците

Младежкото включване и ролята му за интеграцията на бежанците

Ролята на социалното подпомагане за интеграцията на бежанците в България

Международният ден на жената като застъпничество за закрила и интеграция на жените бежанки

ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА

Пререгистрацията на лицата пристигнали от Украйна и получили временна закрила на територията на Република България

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – декември 2022 г.

RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците