Новини и събития

Коалиционна среща „Система за интеграция на бежанците“

Бежанско право – пръв опит за систематизиран анализ на правната уредба и практика в областта на убежището и международната закрила на бежанците

Форум – среща на експерти за интеграцията на бежанците в България

Академичния бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“ e включен Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Добри практики на сътрудничество за интеграция на бежанци в ЕС

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 09/2021

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

Курсове по български език, предоставяни от Агенция по заетостта по програмата за заетост и обучение на бежанци

Миграцията във фокус: справяне с информационните предизвикателства в хуманитарните действия