Новини и събития

16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България

Информационен материал: Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие

Информационен бюлетин„Интеграция на бежанци в България“ октомври 2019

„Добри практики за интеграция на бежанци от общини в Европа“

Коaлиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“

Коалиционна среща “Oбучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България”

Среща за стратегическо планиране със заместник регионалния представител и оперативния мениджър на Представителството на ВКБООН за Централна Европа

Литературна вечер посветена на книгата на Халед Хосейни „Молитва към морето“

Публична дискусия “Да направим 3 октомври европейски ден на възпоменанието и гостоприемството“

Покана Литературна вечер на 3 октомври от 17:00 ч в Зала Виктория на Столична Библиотека, посветена на книгата „Молитва към морето“