Новини и събития

Втори брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Уебинар за проблемите на мигрантите предприемачи и подкрепата, от която се нуждаят

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода април – юни 2020г.

Участие в Учредителното събрание на Асоциация на преподавателите по български език като чужд

Докладър Глобални тенденции за 2019 на ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците

Най-новият уебсайт с информация за права и задължения на новопризнатите бежанци и лица с предоставен хуманитарен статут www.refugee.bg

Куиз с награди по повод Световния ден на бежанеца

Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ представен в Европейския уебсайт за интеграция(EWSI)

Изследване от Комитета на регионите „Интеграция на мигрантите в средни и малки градове и в селските райони в Европа“

Български съвет за бежанци и мигранти се присъедини към проекта „LIME – Трудова интеграция за заетост на мигрантите“