Новини и събития

Среща с представители на Балкански институт по труда и социалната политика

Участие в международна среща по проект “ARCI – Дейности на Червения кръст за интеграция на преразпределени и преселени лица”

Среща с Марк Соут – делегат на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец по въпросите за ангажирането на общности

Среща с проф. Любомир Лазов по проект „Бежанците са родители“

Информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, юни 2019

Национален семинар „Възможности за финансиране на интеграция и градско развитие“

Партньорска среща за представяне на мрежата за мигрантско предприемачество MAGNET

Кръгла маса „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“

13-тo заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен материал Интеграция на бежанци в България – април 2019