Новини и събития

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г.

Представяне на проекта Refu’In и обсъждане на иновативни практики за интеграция на бежанци

Онлайн курс „Предприемачество за мигранти и бежанци“

Среща с новия представител на Върховния комисариат на ООН за бежанците в България

Бъдете информирани! Представяме на вашето внимание материал относн превенция и симптоми на COVID-19.

Включване на мигрантите в пазара на труда: Активизиране на мрежи и клъстери – опита във Франция

Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

Компас за бежанци

Digital Student Lab – новата платформа, представяща материалите, разработени или преведени от студентите от специалност ,,Арабистика” в Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”

Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти