Новини и събития

Информационна сесия за представителите на общините, работещи с презаселени бежанци

Позиция „Координатор на дейности за сътрудничество с академичната общност“

Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“

Академичният портал, посветен на принудителната миграция

Коалиционна среща „Възможности за сътрудничество с академичните институции в сферата на бежанците и убежището“

Работна среща за създаване на Общински център за информация и интеграция на граждани на трети държави

Напредъка на България по програмата за презаселване на бежанци

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ – декември 2019

Oткриваща среща по проекта Refu’In – иновативен инструмент за интеграция на бежанци

Британският опит в интеграцията на бежанците – Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания