Новини и събития

Комисията по предоставяне на убежище при Вицепрезидента на Република България, Държавната агенция за бежанците при МС, Националното сдружение на общините в Република България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират конференция на тема „Сътрудничество между държавните институции, органите на местно управление и НПО за интеграция на бежанците в Република България“.

Българският съвет за бежанци и мигранти, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, организират семинар на тема „Достъп до образование на лица, търсещи или получили международна закрила в държавните и общински училища на Република България“ на 27 април 2016 г. в хотел Хилтън, София.

Председателят на Българския съвет за бежанци и мигранти д-р Кина Събева ще участва във втората сесия на Европейския миграцианен форум.

Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) ще проведе своето годишно общо събрание на 21 март 2016 г.

Eкспертна среща на тема „Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република България“

Eкспертна среща на тема „Представителство на непридружени деца, търсещи или получили международна закрила в Република България“

На 4 февруари 2016 г. Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в България подписаха споразумение за изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организираха кръгла маса „Приемане, адаптация и интеграция на преместените в Република България бежанци“, която се проведе на 6 ноември 2015 г. от 9.15 до 13.30 часа в хотел „Хилтън“, София.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират кръгла маса „Разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България“, която ще се проведе на 19 октомври 2015 г. от 13.30 до 17.00 часа в хотел „Хилтън“, София.

Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет, Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България и Българският съвет за бежанци и мигранти организират кръгла маса „Разширяване възможностите за достъп до заетост на лицата, получили международна закрила в Република България“, която ще се проведе на 19 октомври 2015 г. от 13.30 до 17.00 часа в хотел „Хилтън“, София.