Новини и събития

Седмо заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Участие в Европейския миграционен форум

Проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“

Брошура „Добри практики за интеграцията на бежанци“

Шесто заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Конференция „Създаване на ефективен механизъм за интеграция на лицата с предоставена международна закрила в Република България. Предизвикателства и възможности“

„Справочник по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България“

Стартиране на информационна платформа www.refugee-integration.bg

Пето заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Четвърто заседание на Работна група по интеграция на лицата, получили международна закрила в България