Новини и събития

Регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствени организации, работещи с бежанци

Проведен работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

Световен ден на бежанеца 2023 | Надежда далеч от дома

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 13/2023

Студентски проект за интеграционна дейност за деца бежанци

Регионални обучения по застъпничество и за повишаване на капацитета на неправителствени организации, които подпомагат бежанци

В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ  – Работни практики при преподаването на български език като чужд на възрастни лица, търсещи убежище и бежанци

Преподаването на български език като подкрепа за интеграция на бежанците

Младежкото включване и ролята му за интеграцията на бежанците