Новини и събития

Национален форум „Съвместно пишем новите истории на интеграция на бежанците“

Нов задълбочен анализ от NIEM подчертава неравномерното качество на законите и политиките за интеграция за притежателите на хуманитарен статут

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 08/2021

Финал на проучването на нуждите на търсещите и получили международна закрила по възраст, пол и принадлежност към социална за 2021 година

Миграция и интеграция: Отговаря ли ЕС на своите ценности 11.10.2021, 11:00 – 19:00 ЦЕВ

Свързване на резултатите от NIEM с плана за действие на ЕС

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли – септември 2021 г.

Откриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани

Работилница на тема „Финансово включване на бежанци“

Европейският пакет от политики за интеграция на бежанците: Планът за действие на ЕС за интеграция и приобщаване като инструмент за справяне с пропуските. Свързване на резултатите от НИЕМ с действията на ЕС от 2021 до 2027 г.