Новини и събития

Втори брой за 2023 година на Академичен бюлетин ,,Бежанците: днес и утре“

Академичен форум „Социално и образователно включване на бежанците“

Второ регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствените организации, работещи по темата за интеграцията и приобщаването на бежанците

Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

Регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствени организации, работещи с бежанци

Проведен работен форум Социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

Световен ден на бежанеца 2023 | Надежда далеч от дома

Академичен бюлетин „Бежанците днес и утре“ 13/2023

Студентски проект за интеграционна дейност за деца бежанци