Новини и събития

Работна среща за създаване на Общински център за информация и интеграция на граждани на трети държави

Напредъка на България по програмата за презаселване на бежанци

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България“ – декември 2019

Oткриваща среща по проекта Refu’In – иновативен инструмент за интеграция на бежанци

Британският опит в интеграцията на бежанците – Посещение за обмяна на опит „Социална интеграция на бежанци“ в гр. Плимът, Великобритания

Интеркултурна вечер „Овластяване на млади лидери – мигранти, бежанци и българи“

16-то заседание на Работната група по интеграция на лица с предоставена международна закрила в България

Информационен материал: Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие

Информационен бюлетин„Интеграция на бежанци в България“ октомври 2019

„Добри практики за интеграция на бежанци от общини в Европа“