Новини и събития

Международният ден на жената като застъпничество за закрила и интеграция на жените бежанки

ИЗЯВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА

Пререгистрацията на лицата пристигнали от Украйна и получили временна закрила на територията на Република България

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ – декември 2022 г.

RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците

Адаптация и интеграция на търсещите закрила лица: Практически стъпки за разширяване и подобряване на интеграционните дейности в центровете на Държавната агенция за бежанците

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“  октомври 2022 г.

Преподаване на български език като чужд: Роля на институциите и предизвикателства пред практиците

Втори брой на Академичния бюлетин ,,Бежанците днес и утре“ за 2022 г.

Сътрудничество с академичната общност и форум „Академичната общност и системата за интеграция и социално включване на бежанците в България“