Новини и събития

Информационна сесия с представители на общини и местни власти „Партньорство за интеграция на бежанци в България“

Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ а периода юли – септември 2020г.

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Български съвет за бежанци и мигранти участва в Глобалната консултация на ВКБООН с неправителствените организации

Нов пакт за миграцията и убежището – Ново начало за политиката за миграция в Европа

Информационна среща „Структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България“

Покана за участие в академичен сборник – Насърчаване на интеграцията на бежанци в контекста на COVID-19 в България

Новото издание на Български съвет за бежанци и мигранти: Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура

Онлайн форум Младежко предприемачество в контекста на мигранцията

Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група онлайн през 2020 година