На 02 април 2019 председателят на Български съвет за бежанци и мигранти Кина Събева и Представителят на ВКБООН в България Матайс льо Рут откриват национален обучителен семинар по проекта ASPIRE „Физическата активност и спорта като средство за интеграция на бежанци и мигранти в българското общество“. Семинарът се организира от БСФС, съфинансиран от програма Еразъм+