Български съвет за бежанци и мигранти стартира най-новия информационен уебсайт насочен към бежанците и предоставящ детайлна информация за правата и задълженията на новопризнатите бежанци и лицата с предоставен хуманитарен статут. Уебсайтът е достъпен на седем езика: български, английски, френски, арабски, фарси, пащу, кюрдски и предоставя информация по темите за закрила и интеграция в България, документи за самоличност, жилищно настаняване, образование, признаване на диплома и квалификация, заетост, курсове по български език, събиране на семейство и българско гражданство.

Уебсайтът www.refugee.bg е стратегическо допълнение към разработената от БСБМ информационна инфраструктура насочена към всички заинтересовани страни в процеса на интеграция на бежанци в България. Уебсайтът www.refgugee.bg е разработен по проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от представителството на ВКБООН в България.