Микросайтът www.ukraine.refugee.bg предоставя информация за бежанци от украйна по въпросите за временната закрила и интеграцията в България на украински, български, руски и английски език.