Представяме на вашето  внимание конференция „Миграцията на фокус: справяне с информационните предизвикателства в хуманитарните действия”, организирана в рамките на проект H2020 MIRROR. Събитието  е предвидено като форум за обсъждане на някои предизвикателства, свързани с информационните пропуски при формулирането и прилагането на политики и хуманитарни реакции, насочени към мигрантите, като същевременно се насърчава изграждането на капацитет чрез обмен на най-добри практики.

 

Двудневното хибридно събитие има интерактивна структура, включваща няколко панела, кръгли маси, демонстрации на технологии и ще събере заинтересовани страни от академични среди, политици, гражданско общество и международни организации, както и работещи в областта на миграцията.

 

Повече информация  и регистрация за онлайн участие на официалната страница на H2020 MIRROR >>>