На 22 и 23 март Български съвет за бежанци и мигранти беше домакин на международната партньорска среща по проекта RefuIn – Иновативен инструментариум за приобщаване на бежанците. По време на срещата бяха обсъдени следващите стъпки в разработването на иновативния  инструментариум за приобщаване на бежанци, ролята на добрите практики, партньорствата между заинтересованите страни като основа за изграждане на иновации за ефективна интеграция на бежанците. Срещата постави фокус и върху въпросите за интеграцията на бежанците в променения контекст, свързан с пандемията от COVID-19 и произтичащите предизвикателства от нея, както и войната в Украйна и в следствие нарастващия брой принудително разселени лица. В срещата взеха участие  представители на  водещата организация CRESVER (Португалия), Programma Integra (Италия), Arci Catania (Италия)  и Община Остерсунд (Швеция).

Проектът за развитие на иновативен инструментариум за интеграция на бежанците – RefuIn e финансиран от програма Еразъм+ и е част от стратегическите усилия на партньорските организации да развиват капацитета за работа с бежанци и принудително разселени лица.