Манифест за интеграция на бежанците в България - ключов програмен документ

Този документ ще се използва като ключов инструмент за застъпничество на национално ниво и ще се състои от две части – обща част и част, съдържаща редица конкретни предложения в различните сфери на интеграция.

 

Всички заинтересовани страни, включително самите бежанци, ще бъдат поканени да участват чрез серия от експертни срещи, както и онлайн консултации.

 

Документът ще подчертае водещата роля на държавата и местната власт, включително общините в системата за интеграция на бежанците. Манифестът ще представи модел, при който както бежанците, така и местните общности ще могат да се възползват от двупосочния процес на интеграция.

 

Манифестът за интеграция на бежанците ще обхваща всички ключови аспекти на интеграцията, групирани в четири области (както в методологията на проекта NIEM):

 

  1. Общи условия
  2. Правна интеграция
  3. Социално-икономическа интеграция
  4. Социално-културна интеграция