На 9 и 10 юни Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи и Представителството на ВКБООН  в България организираха Лаборатория за сътрудничество за повишаване на капацитета на  структурите на гражданското общество за приобщаване на бежанци и мигранти. В събитието взеха участие представители на неправителствени организации от цялата страна и общини, заявили интерес за сътрудничество по темата. В събитието участва и НЛ Нарасимха Рао – новият представител на ВКБООН в България.

 

В рамките на Лабораторията за сътрудничество беше представена актуалната картина и развитието в сферата на интеграцията на бежанците. По метода на интерактивна работилница беше направена карта на възможностите, инициативите и нуждите на гражданския сектор за приобщаването на бежанците. Представени бяха добри практики на европейски неправителствени организации за интеграция на бежанци. В същинската част на Лабораторията за сътрудничество по метода на Отвореното пространство представителите на неправителствените организации имаха възможност да развият и представят идеи по конкретни въпроси и теми, свързани с интеграцията на бежанците.

 

Лабораторията за сътрудничество е логическо продължение на програмата на Български съвет за бежанци и мигранти за развиване на капацитета на структурите на гражданското общество в сферата на принудителната миграция, международната закрила и интеграцията на бежанците като  по този начин подготвя мрежа от организации, които да бъдат надежден партньор на държавните органи, местните власти и всички други заинтересовани страни в процеса на закрила и интеграция на бежанците.

 

Събитието беше организирано в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците“, финансиран от ФУМИ на ЕС.