Агенция по заетостта по програмата за заетост и обучение на бежанци набира кандидати за курсове по български език.

 

Изисквания към кандидатите:

  • Търсещи закрила с право на работа (т.е. подали молби преди минимум три месеца)
  • Получили закрила в рамките на последните две години
  • Лицата трябва да нямат подписани трудови договори, тъй като ще бъдат регистрирани като безработни в бюрата по труда.

Участниците в курсовете ще получават стипендия от 10 лв. на присъствен ден. Обучението ще е на живо в интеграционния център на БЧК.

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА