Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи отправят към вас покана за участие в онлайн куиз с награди по случай Световния ден на бежанеца. Проверете вашите знания и научете повече за бежанците по света, тяхната закрила и интеграция в България и Европа.

 

Участвайте в куиза като отговорите на 15 кратки въпроса до 30 юни 2020 >>>

Мулти култи колектив и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

 

Повече информация за проекта >>>