На 3 юни Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Български съвет за бежанци и мигранти организираха студентска кръгла маса по повод Световния ден на бежанеца на тема „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“.

Кръглата маса ще предостави възможност за представяна на гледната точка на студентите към проблеми, свързани със социалното включване на търсещи убежище и бежанци.

Програмата на събитието включва и прожекция на филма „Пощальонът“ разглеждащ ролята на приемащото общество в контекста на местната интеграция на бежанците и дискусия със сценариста на филма.