На 31 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и с подкрепата на Представителството на ВКБООН в България проведе колиционна среща „Медиите и интеграцията на бежанците“.
Споделен беше ценен опит и бяха обсъдени бяха конкретни стъпки за взаимодействие между представители на медиите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила лица по пътя на пълноценното им включване в българското общество.
Срещата се проведе по проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията . Измерване и подобряване интеграцията на бежанците“, финансиран по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕК.
www.niem.refugee-integration.bg