БСБМ проведе конференцията на 29 ноември 2017г. в сградата на Представителството на Европейската комисия в София. Тя беше организирана по споразумение с ВКБООН в изпълнение на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз.

На форума бяха обсъдени предизвикателствата и възможностите за усъвършенстване на практиката за прилагане на мерките за целевата подкрепа за интеграция въз основа на Наредба за интеграция на бежанците, приета през юли 2017.