На 19 юни Синет Груп в партньорство с Български съвет за бежанци и мигранти организира конференция Конференция „Разработване на инструментариум за подкрепа на бежанците и на хората заети с тяхното подпомагане и интеграция“. Конференцията се организира по повод представянето на проекта RefuTools, реализиран с финансовата подкрепа на ЕК по програма ЕРАЗЪМ+. Представянето на резултатите от Синет Груп се организира с широката подкрепа на Български съвет за бежанци и мигранти и представителството на ВКБООН България. Участниците и подкрепящите проекта целят да допринесат за намаляване на съществуващите социални бариери за бежанци и улесняване интеграцията им, както и подобряване достъпа до пазара на труда.

МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОЕКТА

Програма