Български съвет за бежанци и мигранти стартира Компас за бежанци, който представя на едно място информационни ресурси за интеграция на бежанците и предоставя възможност за онлайн консултация. Информираността и достъпът до информация са от съществено значение в процеса на интеграция на бежанците, както за заинтересованите страни за изграждане на подкрепяща среда, така и за самите бежанци за вземане на информирани решения. Приложението Компас за бежанци е разработено и се поддържа в рамките на изпълнението на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията за бежанците.