Конференцията се организира под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България по случай 20 юни – Световен ден на бежанците.

Конференцията се провежда по проект на Българския съвет за бежанци и мигранти „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Целта на конференцията е, на основата на националните стратегически документи, законодателство и практика, да се обсъдят мерки, дейности и сътрудничество за подобряване качеството и ефективността на системата за интеграция на бежанците в Република България с оглед перспективите за следващите години.

За участие ще бъдат поканени представители на компетентните държавни институции, международни организации, органи на местното управление и неправителствени и бежански организации с опит в работата с бежанци в Република България.