Конференцията се организира под патронажа на г-жа Маргарита Попова – Вицепрезидент на Република България.

Целта на конференцията е да се обсъдят постиженията и предизвикателствата в политиката и практиката по закрилата на децата бежанци в съответствие на международните ангажименти и отговорностите на страната като държава-членка на Европейския съюз. Сред най-важните въпроси е партньорството между държавните институции, органите на местната власт и структурите на гражданското общество за укрепване закрилата на децата бежанци.

За участие ще бъдат поканени представители на заинтересованите държавни институции, международни организации, органи на местната власт, неправителствени и бежански организации с опит в работата с деца, търсещи или получили закрила в Република България.

Конференцията ще се проведе на 20 юни 2014 г. (петък) от 9.15 ч. в сградата на Президентството на Република България, бул.“Дондуков“ 2.