На 24 октомври Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Мулти Култи Колектив и Представителството на Върховния комисариат за бежанците в България организира Коалиционна среща посветена на обучението по български език и ограмотяването на пълнолетни бежанци в България. По време на срещата бяха обсъдени дейности и партньорства за подобряване на качеството и ефективността на обучението по български език и ограмотяването на бежанците. Събитието даде възможност да бъдат очертани конкретни стъпки за взаимодействие между институциите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила по пътя на успешната им интеграция в българското общество.
Програмата на събитието включваше информация за предоставяне на курсове по език като част от интеграционния пакет в Централна и Източна Европа.
Представена беше законодателната рамка и свързаните с нея предизвикателства и възможности за предоставяне на курсове по български език за бежанци в България, включително възможностите за предоставяне на курсове по български език по програмата „Нов шанс за успех“ на Министерство на образованието и науката и като част от мерките и програмите за насърчаване на заетостта на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.
Български Червен кръст и Каритас София, представиха опита на организациите в провеждането на курсове по български език за пълнолетни бежанци.
Коалиционнaта срещa беше организиране в рамките на изпълнение на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Измерване и подобряване интеграцията на лицата, получили международна закрила.