На 11 март Български съвет за бежанци и мигранти, съвместно с Мулти култи и Представителството на ВКБООН, проведе коалиционна среща  „Система за интеграция на бежанците“. В срещата взеха участие представители на водещите неправителствени организации в сферата на закрилата и интеграцията на бежанците, както и представители на местната власт с опит и експертиза в изпълнението на проекти и споразумения за интеграцията на лицата с предоставена международна закрила.

 

По време на събитието бяха обсъдени възможности за подобряване и развитие на устойчив механизъм за интеграция на бежанците, както и възможностите за укрепване на сътрудничеството между държавните органи, публичните институции и неправителствените организации. Поставен беше фокус върху използването на европейски и други източници за финансиране на програми, проекти и дейности за интеграция на бежанци, както и възможностите за делегиране на тези дейности на неправителствените организации. Поставен беше акцент върху връзката между първоначалната адаптация на бежанците, както и последващите комплексни интеграционни мерки след получаване на статут. Експертите обсъдиха предизвикателствата и перспективите, свързани с приема и интеграцията на бежанците от Украйна на местно ниво, както и спецификите свързани с предоставяне на международна закрила или временна закрила.

 

Срещата е част от серия от ключови дейности, свързани с разработването на Манифест за интеграция на бежанците в България – стратегически програмен документ, който ще бъде използван за застъпничество за изграждане на ефективен механизъм за интеграция на бежанците в България и социално-икономическо развитие на местно ниво.

 

Събитието се организира в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект „НИЕМ – Национален механизъм за интеграцията на бежанците в България“, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.