На 23 юни Български съвет за бежанци и мигранти Мулти Култи колектив и Представителството на  ВКБООН организираха “Kоалиционна среща: Роля на инициативите, водени от бежанци и мигранти за интеграцията на бежанците и мигрантите в България”. Срещата предостави форум за представяне на организации и структури, ръководени от бежанци, които заедно с други структури на гражданското общество, подпомагат интеграцията на бежанците. Събитието включваше представяне на доклад на Европейския уебсайт за интеграция: Мапинг (картографиране) на водещи организации, ръководени от бежанци и мигранти в Европейския съюз. Обсъдена беше ролята на инициативите, водени от бежанци и мигранти за интеграция на бежанците, подкрепата на бежанските и мигрантските общности, укрепването на връзката между бежанските и мигрантските общности и институциите, както и връзката между бежанските общности и приемащото общество. Събитието даде възможност да бъдат идентифицирани нужди, както и да бъдат генерирани идеи за бъдещи дейности и възможности за партньорство. Срещата се организира в рамките на изпълнението на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците, финансиран от ФУМИ на ЕК и е поредната стъпка на БСБМ и партньорските организации за включване на бежанците в процеса на определяне на политиката и вземане на решения, които касаят тяхната закрила и интеграция. Обсъдена беше ролята на НПО за създаване на толерантна и подкрепяща среда   за интеграция на бежанците и мигрантите.