На 6 март Български съвет за бежанци и мигранти, Мулти Култи Колектив и Представителството на ВКБООН в България организираха партньорска среща на тема „Жилищно настаняване на бежанци: добри практики, предизвикателства и възможности пред местните власти“. По време на срещата беше представено специализирането проучване на ВКБООН „Общинските жилищни политики, ключов фактор за успешна интеграция на местно ниво“ с фокус върху съществуващи добри практики и възможности за настаняване, гражданска регистрация и финансиране в подкрепа на жилищното настаняване на бежанци и други уязвими лица. В събитието взеха участие представители на общини и райони на общини, държавни органи и публични институции, както и специалисти от неправителствените организации. Събитието предостави платформа за обмен на идеи и укрепване на сътрудничеството между страните.Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците,по който проект Мулти Култи Колектив и Български съвет за бежанци и мигранти са национални партньори.

 

Повече информация: www.niem.refugee-integration.bg

 

[Програма]