На 22 януари Българският съвет за бежанците и мигрантите в сътрудничество с Представителството на ВКБООН в България и Мулти kулти Колектив организира срещи на коалицията с водещи представители на академичните среди. По време на събитието беше представено специализираното изследване „Възможности за сътрудничество с академични институции в сферата на бежанците и убежището“. Срещата предостави платформа за обсъждане на предстоящи програми, инициативи и теми, прилагани от български университети и научни институции, както и от университетски преподаватели и студенти. В допълнение, по време на събитието беше стартиран и Академичният портал по върпосите за принудителна миграция и бежанци – иновативна онлайн мрежа за съвместно сътрудничество и споделяне на ресурси между академичните представители. Порталът е достъпен онлайн на адрес www.academia.refugee-integration.bg или www.academia.bcrm-bg.org.

Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците

 

Повече информация: www.niem.refugee-integration.bg

 

Програма