На 11 февруари Български съвет за бежанци и мигранти, Представителството на ВКБООН в България и Мулти Култи организираха Коалиционна среща „Асоциация на преподавателите по български език като чужд: възможности и следващи стъпки“. На срещата беше обсъдена инициативата за регистриране на професионална асоциация на преподавателите по български език като чужд, която беше предложена на коалиционна среща „Обучение по български език и ограмотяване на пълнолетни бежанци в България” проведена през октомври 2019 г. Целта беше да се обсъдят и очертаят конкретните стъпки за реализиране на инициативата, както и бъдещи дейности, членове, предизвикателства и функциониране на Асоциацията в контекста на подкрепата на бежанците по пътя на пълноценното им включване в българското общество. На форума беше споделен опита от Чехия – Петр Питлийк, мениджър проекти, представи информация за създаването и функционирането на Асоциацията на учителите по чешки език като чужд. Коалиционната среща беше организирана в рамките на изпълнението на проекта NIEM – All In For Integration – Национален механизъм за оценка на интеграцията. Мониторинг и подобряване на интеграцията на бежанците.

 

Повече информация: www.niem.refugee-integration.bg

 

Програма