На 18 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН и Мулти Култи проведе Коалиционна среща на тема „Академичната общност в помощ на интеграцията на бежанците: инициативи през новата академична година“.

Целта на събитието беше да бъдат обменени практически идеи за инициативи, които всяка една от заинтересованите страни припознава като подходящи за ангажирането и насърчаването на активизма сред студентите по темата; за повишаването на информираността и разнообразяването на академичните проучвания за насилствената миграция, както и за предоставянето на реална помощ за целевата група. Обсъдени бяха конкретни стъпки за взаимодействие между университетите и организациите, чиято мисия е да подкрепят получилите международна закрила лица по пътя на пълноценното им включване в българското общество.

Събитието се организира в рамките на проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията, финансират по Фонд Убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Повече информация на сайта на проекта за България: www.niem.refugee-integration.bg или межедународния сайт на прокета: www.forintegration.eu