Българският съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив представят на вашето внимание публикация на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) „Как фондовете, предоставяни от ЕС, подпомагат интеграцията на мигранти “.

Информацията за България в EWSI се изготвя от Мулти Култи Колектив като национален координатор.

Мулти култи // Multi Kulti и Българският съвет за бежанци и мигранти са национални партньори по европейския проект Национален механизъм за оценка на интеграцията, който цели подобряване на резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. Проектът се изпълнява в 15 страни-членки на ЕС и ще създаде механизъм за цялостна оценка на интеграцията на бежанците, ще направи преценка на въздействието на промените на законодателството и политиките и ще идентифицира добри практики.

 

 Изтегляне в PDF

 

Повече информация за проекта >>>