Какви са пропуските в политиките за интеграция на бежанците в страните членки на ЕС? Какви са промените от 2017 г. до 2019 г.? Новият обобщен доклад на NIEM – All In For Integration показва:

 

1. Малко промени са настъпили след 2017 г. Най-големи пропуски остават в политиките, които подкрепят интеграцията и сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

2. Страните с най-голяма положителна промяна във всички области са Франция и Литва, следвани от Латвия и Словения. Страните, които отстъпиха назад са Румъния, Италия и Унгария.

3. Сферите с най-силна положителна динамика между 2017 и 2019 г. са социалната сигурност, заетостта, здравеопазването и образованието.

4. Секторите, които се влошават в най-много страни, са пребиваването, жилищното настаняване и здравеопазването.

 

Докладът е достъпен на официалния сайт на проекта.