Съобщението по-долу се отнася до собственици на хотели и оператори, които биха искали да кандидатстват за програма за хуманитарна помощ за финансиране на настаняване на пълен пансион на разселени лица от Украйна.

 

Места за настаняване, регистрирани в Националния туристически регистър са добре дошли да се присъединят към Програмата за хуманитарна помощ за настаняване на пълен пансион на разселени лица от Украйна, които търсят временна закрила в Република България, в резултат на войната в Република Украйна.

Съгласно Решение № 145 на Министерския съвет от 10.03.2022 г., собствениците на хотели и операторите, желаещи да настанят разселени лица от Украйна, трябва да кандидатстват за присъединяване към Програмата, като изпълнят няколко прости стъпки:

  1. Изтеглете и попълнете формуляр за капацитет за настаняване (файл на Microsoft Excel)
  2. Изпратете попълнения формуляр на следния имейл адрес: ua.displaced@tourism.government.bg

 

Изтеглете шаблона от това връзка.