Разработените от БСБМ Информационни карти за интеграция на бежанци в България са налични онлайн.