Представяме на вашето внимание поредният брой на Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“

 

В настоящият брой е включена информация по следните теми:

 

∙Статистика за бежанците в България
∙Бежанците от Украйна: държавите – членки на Европейския съюз се съгласяват да удължат временната закрила
∙Правителството удължава срока на действащата програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в република България до 31 декември 2023 г.
∙Европейска публична мрежа по заетостта: 7 препоръки за службите по заетостта, които подпомагат бежанци и лица, разселени от Украйна
∙Началото на учебната година и интеграцията на децата бежанци в образователната система
∙Регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствени организации, работещи с бежанци
∙Проведен работен форум социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България

 

 

Изтегли в PDF      Обратна връзка