На 17 септември Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с Представителството на ВКБООН в България и Мулти култи колектив проведе информационна среща за ролята на структурите на гражданското общество за интеграция на бежанците в България. В събитието участваха повече от 35 представители на неправителствени организации от Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград и Харманли, както и представители на международни организации. Събитието се осъществи в рамките на изпълнението на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от ВКБООН и проект Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците (НИЕМ), съфинансиран от ЕС.