На 28 февруари Български съвет за бежанци и мигранти участва в Информационна сесия за представителите на общините, работещи с презаселени бежанци, организирана от Бежанско мигрантската служба на Български Червен кръст. По време на сесията бяха представени ключови дейности свързани с интеграцията на бежанци, както и основна информация за правната рамка свързана с техните права и задължение. Допълнително беше разгледана темата за културните и социалните специфики на общностите от Близкия Изток. Събитието даде възможност да бъде представен опита на район на община, който успешно интегрира бежанци, както и историята на успешно интегрирал се бежанец в България. Сесията се организира в рамките на проекта ARCI – Дейности на Червения кръст и Червения полумесец за интеграция на презаселени и релокирани лица, финансиран от Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС.