На 28 ноември Българският съвет за бежанци и мигранти и Върховният комисариат на ООН за бежанците проведоха информационна сесия „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“ в Община Брезник. Участие в сесията взеха и представители на местната власт от Трън, Земен, Перник и Ковачевци. Срещата беше свързана с усилията на Върховния комисариат на ООН за бежанците да информира общините за истинските параметри на броя на бежанците, ползите от интеграцията и възможностите за финансиране. На събитието бяха споделени добри практики на интеграция на бежанците от България и страни от Европейския съюз.