Представяме на вашето внимание поредния кратък информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, декември 2019.

Ще намерите информация за:

∙Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-ноември 2019

∙Възможности за финансиране на дейности свързани с интеграция на бежанци и мигранти по програма Хоризонт 2020

∙Месец на бежанците 2019

∙Българският и британският опит в интеграцията на бежанците

∙Медиите и интеграцията на бежанците

∙(Н)Вашата Европа?! Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигранти лидери

∙Българското участие в международна конференцията Go Local в Брюксел, посветена на интеграцията на бежанци и мигранти

∙Представяне на Български Червен кръст и Район „Витоша“ на Столична Община на международна конференция в Брюксел

∙Регионален семинар „Изграждане на капацитет за работа с бежанци и лица, получили международна закрила“

Изтегляне в PDF

Обратна връзка