Представяме на вашето внимание поредния кратък информационен материал „Интеграция на бежанци в България“, август 2019.

Ще намерите информация за:

-Актуална статистика за бежанците в България за периода януари-август 2019

-Общи положения в Наредбата за интеграция за бежанците и подготвителния етап за сключване на споразумение за интеграция

-Възможности за финансиране на дейности за интеграция на бежанци: Покана за набиране на проекти по Фонд Убежище, миграция и интеграция

-Номинацията на кампания ИНТЕГРА на Асоциация за развитие на София за престижна награда в състезание между градове от ЕС за интеграция на граждани на трети държави

-Сътрудничество с общини и местни власти: Представителят на Агенцията на ООН за бежанците в България с престижна награда от Асоциацията на българските градове и региони

-Информационна сесия в Община Благоевград „Местна интеграция на бежанци: шанс за развитие“

-Интеграцията като шанс за развитие на бизнес климата: Подкрепа на мигранстското предприемачество

-Информационна сесия за защита на човешките права

 Изтегли в PDF