Представяме на вашето внимание Информационен материал „Интеграцията на бежанците в България като шанс за развитие“. Материлът е предназначен за членовете на новите общински съвети за да бъде фокусирано вниманието върху формирането на политиките, управлението и финансирането на интеграцията, както и относно ролята на централната и местната власт.

Изтегляне в PDF