Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода април – юни 2020г.

 

 

Изтегли в PDF

 

Обратна връзка

 

 Предишни броеве 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

 

Статистика за предоставена международна закрила в България за периода януари-май 2020 г.

 

 

Бежанците в ситуацията на COVID-19

▪Отражението на ситуацията върху интеграцията на бежанците в България, нововъзникнали нужди и предизвикателства

▪Отговорът на българските организации за справяне с предизвикателствата на настоящата ситуация

 

 

20-ти юни – Световен ден на бежанеца

▪Онлайн изложба „Отвъд различията“, организирана от ВКБООН- Агенцията на ООН за бежанците

▪Онлайн куиз, организиран от Български съвет за бежанци и мигранти и Мулти Култи Колектив

▪Студентски хепънинг по случай 1-ви юни – Ден на всички деца и 20-ти юни Световен ден на бежанеца

     

 

Дългосрочната интеграция на бежанците в България и Европа

▪Европейски критерии за интеграция на бежанците – Новият обобщен доклад по проект НИЕМ – Национален механизъм за оценка на интеграцията на бежанците

▪Изследване на Комитета на регионите „Интеграция на мигрантите в средни и малки градове и в селските райони в Европа“

 

 

Управление на интеграция и развитие на политики

▪Анализ на Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) относно политиките за интеграция на бежанците и мигрантите в ЕС.

      Неправителствените организации с общо становище относно Проект за План за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020)

 

 

Включването на бежанците при разработването на политики с акцент върху градската интеграция

Новосъздаденият от Агенцията на ООН за бежанците Бежански консултативен съвет

 

 

Развитие на информационната инфраструктура

Най-новият уебсайт с информация за права и задължения на новопризнатите бежанци и лицата с хуманитарен статут www.refugee.bg

 

 

Академичната общност по въпросите за устойчивата интеграция на бежанците  

Български съвет за бежанци и мигранти и ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците представиха първи брой на Академичния бюлетин „Бежанците днес и утре“

 

 

В помощ на непридружените деца бежанци и мигранти

▪Miniila – Мобилната апликация, специално пригодена за нуждите на непридружените деца в миграция