Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода октомври – декември 2021 г.

 

 

 

Изтеглете в PDF

Обратна връзка

 

 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

Статистика за предоставената международна закрила в България за периода януари –  ноември 2021*

Глобален контекст за ситуацията с бежанците

Национален форум Заедно пишем новите истории на интеграция на бежанците в България“

РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

▪Съвместно създаване на манифест за интеграция на бежанците в България

▪Градска програма за партньорство на ЕС за включване на мигранти и бежанци

▪Европейският план за действие за   интеграция и приобщаване – една година по-късно

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИТЕ В ЕС

УЧАСТИЕ НА БЕЖАНЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПАРТЬНОРСТВА С ОБЩНОСТИТЕ

▪Финал на Проучването на нуждите на търсещите и получилите международна закрила по пол, възраст и социална група

▪Бежанският консултативен съвет като самостоятелна и независима неправителствена организация

РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ НА МЕСТНО НИВО

▪Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани – проследяване на развитието

▪Награди за отговорни работодатели на бежанци и мигранти 2021

ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

▪Стартъп икубатор – бежанците като успешни предприемачи

МОСТ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ

▪Среща между гражданите и бежанците: Вкусът на Близкия изток