Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода юли – септември 2021 г.

 

 

 

 

Изтеглете в PDF

Обратна връзка

 

 

 

 

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

Статистика за предоставена международна закрила в България за периода януари-август 2021 г., ресурси за статистическа информация и информация, относно бежанците и преброяването на населението

 

Сътрудничество с местни власти

▪ Откриване на бюро за информация и услуги на чуждестранни граждани

 

Гласът на бежанците

Каква е съдбата на бежанците у нас: разказ от първо лице

 

Инициативи на бежанците

▪ Участие на Бежанския консултативен съвет в Регионалните консултации на ВКБООН с НПО за Европа

 

Инициативи на бежанците

Нови членове на Бежанския консултативен съвет

 

Устойчивост на интеграцията

Работилница за финансово включване на бежанци

От добри практики към иновации за интеграция. Създаване на общност за иновации

 

Укрепване на партньорствата

Информационна сесия относно социалните услуги за бежанци

Семинар-обучение на Гражданско сдружение ЕВЕТ

 

Интеграция на бежанците на пазара на труда

Трудова борса за работодатели и бежанци в Харманли

 

Ваксинацията на бежанците срещу КОВИД-19

 

Проучване, планиране и отчетност

Проучване на нуждите на търсещите и получили международна закрила лица по възраст, пол и принадлежност към социална група – 2021 г.

 

Развитие на европейско ниво

Европейският пакет от политики за интеграция на бежанците: Планът за действие на ЕС за интеграция и приобщаване като инструмент за справяне с пропуските. Свързване на резултатите от НИЕМ с действията на ЕС от 2021 до 2027 г