Представяме на вашето внимание Информационен бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ за периода януари – март 2021 г.

В изданието ще намерите информация по следните теми:

 

Интеграцията на бежанците през 2020 година. Развитие и предизвикателства на фона на безпрецедентна ситуация

 

София – Столица на толерантността в ера на пандемия . Студенти свързват академична общност и НПО в подкрепа на бежанци и мигранти

 

DIGITAL STUDENT LAB Материали, разработени или преведени от  студенти от специалност ,,Арабистика” в   Софийски университет ,,Св. Климент Охридски”

     

Бежанците и кампанията за ваксиниране срещу COVID-19 – Равен достъп до ваксиниране за всички

 

Компас за бежанци – Полезна информация и онлайн консултации

       

SOS-SARS-COV-19 Информация за превенция на  COVID-19 сред бежанците

 

Уебинар на M8 Алианс: Дигитални решения за здравето на мигрантите и бежанците 

 

Заетостта на бежанците Фактор за икономическо развитие на национални и местно ниво

▪EMPOWERING BUSINESS COMMUNITY – една инициатива на ВКБООН и КАТРО за изграждане на бизнес общност по въпросите на бежанците и многообразието на работното място

▪Българската търговко-промишлена палата с три международни обучителни сесии по въпросите за заетостта на бежанците и мигрантите

▪Бежанците и мигрантите като предприемачи. От икономическа интеграция към икономическо развитие

▪Възможности за микрокредитиране на бежанци. Ролята на общността и доверието

 

Бежанка от Йемен подкрепя български семейства в нужда. История за солидарност и благодарност

 

Линда и Фреди – семейство бежанци от Ирак, които България обикна. Да помагаш и да получиш помощ

 

8 март – „Различни, но заедно –Ние сме Сила, Любов, Светлина!“ Дискусия за и с жени мигранти и бежанци

 

Историята на афганистанката Силсила Махбуб  от Бежанския консултативен съвет България ме научи да бъда силна

 

Чуждестранен опит по темата за бежанците

     ▪Ролята на местните власти в интеграцията на бежанците в страните от V4

    ▪Включване на мигрантите на пазара на труда и целите за устойчиво развитие (Програма на ПРООН до 2030) и изграждане на капацитет – опита на Франция, Италия, Испания

 

Изтелете в PDF

 

Други издания